От трима до 86 четвъртокласници в 34 училища проведоха вчера изпита по български език и литература от Националното външно оценяване в края на четвърти клас.

7% от учениците не се явили на изпита и от предвидените 829 деца зад чиновете седнали 771, съобщиха от Регионалното управление по образование в Силистра Оценяването се провело в 83 изпитни зали с участието на 241 педагогически специалисти като квестори. На писменото препитване нямало карантинирани деца. За пръв път изпитните работи се засекретяват и проверяват на национално ниво.