Постъпилите на работа безработни в Силистренско в условията на извънредно положение през април са 441, показва справка от Регионалната служба по заетостта в Русе.
Общият брой на безработните в бюрата по труда в Силистра, Тутракан и Дулово през април е 6628, като спрямо март регистрираните са с 833 повече или се отчита ръст от 14,4 на сто.
Равнището на регистрираната безработица в област Силистра през април е 14,6 на сто.Входящият поток новорегистрирани безработни е 1215 души, като 835 от тях (68,7 на сто) са заявили при регистрацията си в бюрата по труда, че са загубили работата си в следствие на COVID-19.