Приключи изпълнението на проектите по конкурсната сесия “Младите за Силистра 2021”. За единадесета поредна година община Силистра предостави средства за финансиране на проекти, чрез които се дава възможност на неформални младежки организации и групи да реализират творческите си идеи. Реализираните проекти подпомагат политиката на община Силистра в сферата на младежките дейности и стимулират младежката инициативност и таланти.

По конкурсната сесия тази година кандидатстваха девет младежки групи. Комисия с председател Мария Недялкова, зам.-кмет “Хуманитарни дейности”, оцени постъпилите предложения и взе решение за финансиране на 6 от тях. Те се реализираха в периода април – юни, на обща стойност 4582,59 лв., осигурени от бюджета на община Силистра.

Реализираните проекти:

Проект “Lifestyle” на неформална група “Ентусиасти” – организирани демонстрации на играта кендама, колоездене, съчетано с екология и здравословна беседа за здравето, облагородяване на популярни места за отдих в околностите на града. Проект “Улови залеза” на неформална група “Творци на спомени” – обособени са две места със стативи за рисуване в района на “Небесния шадраван” в Дунавския парк, където хората на изкуството могат да им се наслаждават и имат възможност да рисуват. Проект “Подай ръка” на неформална група “Заедно можем повече” – ремонт на съществуващите детски и спортни уреди на площадката в ДГ “Радост”, с. Йорданово, почистени и окосени тревните площи, освежени цветове на пейките и детските уреди и създаден цветен алпинеум, освежителна дейност в помещението за занимания по интереси. За празниците Великден, 24 май и Деня на Земята бяха създадени творчески ателиета и организирани щафетни игри. Проект “Кът за четене на открито” на неформална група “Мечтатели” при НЧ “Светлина – 1906”, с. Смилец – създаването на кът за четене на открито популяризира доброволчеството сред младите хора, стимулира четенето и воденето на по-здравословен начин на живот. Проект “За бъдеще в хармония с природата” на неформална група “Приятели на природата” – проведено състезание “Яко е да си ЕКО”, озеленяване на училищния алпинеум, почистване на екопътеката в резерват “Сребърна. Проект “Вдъхновение. Ангажиране. Сътрудничество” на неформална група “Шанс” – ученици-художници и фотографи твориха и организираха благотворителен базар на тема: “Да доставим радост”, събраните средства са дарени на Центъра за специална образователна подкрепа. С проектите участниците успяха да осъществят дейности и инициативи, провокиращи интереса у младите хора към природните науки и мотивация за по-доброто им усвояване; изява на таланти в сферата на изобразителното изкуство; мотивиране за активно включване в обществения живот.