Хронологията накратко:

 Общински съвет Силистра излиза със съобщение на 21.05, в което уведомяват обществеността, че следващото заседание на местния парламент ще се проведе при закрити врати. Според съобщението, ограничението се налага заради извънредната епидемиологична обстановка и заповед на министъра на Здравеопазването. В заповедта обаче не се упоменава налагане на подобни ограничения за работите на общинските съвети в Република България. В кратка статия публикувана в четвъртък вечер на ploshtadsvoboda.org  моя милост – Боян Симеонов, отправя критики към решението на Общински съвет – Силистра да затвори врати за обществеността.  Същата вечер, сайта на Общински съвет – Силистра променя изначално публикуваното си съобщение като добавя ново изречение към него – че решението за затварянето на вратите на Общински съвет – Силистра е взето на заседание на орган, наречен “Председателски съвет”. В последствие се оказва, че някои от членовете на този “Председателски съвет” дори не са присъствали на него. А присъствалите на него заявяват че въобще не са обсъждани въпроси, свързани със закрити заседания на Общински съвет – Силистра.

Ако погледнем правилника за организацията и дейността на Общински Съвет – Силистра, т.нар. “Председателски съвет” не е конституиран в главата на правилника като орган на управление. Споменат е в чл.19 т.1, а ролята на “Председателския съвет” е описана в чл.20 и чл.21 от същия правилник.

Чл. 20. Председателският съвет подпомага дейността на председателя на Общинския съвет, като: 1. разработва проект за дневен ред на заседанията, съгласно приетия план за работата на Общинския съвет и го утвърждава чрез гласуване. 2. провежда политически консултации във връзка с дейността на Общинския съвет. 3. предлага състав на делегации за международни контакти. 4. разглежда постъпили сигнали, жалби и предложения от граждани по обществено значими въпроси на общината

Чл. 21. (1) Председателският съвет се формира от: 1. председателя на Общинския съвет; 2. заместник – председателя(ите); 3. председателите на постоянни комисии; 4. ръководителите на групи съветници; (2) Председателят на общинския съвет кани кмета или негов заместник да присъства на Председателския съвет.

Изникват  обаче следните въпроси:

Ако “Председателският съвет” е легитимен орган на Общински Съвет – Силистра защо той не е конституиран в органите на управление, а съществува само като фраза в правилника?

Кой и как документира случващото се на тези “Председателски съвети”? Къде са писмените следи, протоколи, записи от взетите решения, отправени предложения и мнения?

Има ли въобще “Председателският съвет” каквато и да било легитимност?

Кой, как и защо си позволява да променя своеволно официални съобщения на Общински съвет – Силистра?

Очакваме отговори.

Боян Симеонов