Глоба от 10 до 1000 лева и имуществена санкция от 300 до 5000 лева заплашва берачите на липов цвят, ако не спазват законовите разпореждания, припомнят от община Силистра.

От там напомнят, че събирането на липов цвят за предаване в изкупвателни пунктове се извършва след издаване на позволително от кмета на общината.

Начина, по който следва да се събират цветовете е ръчно, като не се допуска чупене на клони и увреждане на липовите дървета. Като помощни средства могат да се ползват единствено стълби. При събиране на цветовете следва да се спазват хигиенни изисквания. Да не се допуска попадане на чужди примеси, да не се допуска контакт на събраните свежи билки с почвата, не се събират цветове паднали на земята чрез метене. При нанасянето на вреди върху липовите дървета на виновните ще бъдат налагани предвидените в Закона за опазване на лечебните растения и Наредбата за опазване на обществения ред и чистотата на територията на община Силистра санкции.