В 110-годишната история на гимназиалното образование в Силистра много учители от всички краища на България са дали своя принос за утвърждаване значимостта на гимназията като най-авторитетното учебно заведение. С възрожденска всеотдайност те са раздавали своя научен и педагогически талант не само за възпитанието на младото поколение, но и за културното развитие на град Силистра.

Сред имената, които силистренци ще помнят, се откроява с особена колоритност и лично обаяние, както сред учениците, така и сред колегите Петко Димитров Апостолов – историкът-енциклопедия.

Роден е в село Кайнарджа преди 100 години. Завършва Шуменския педагогически институт, след това е преподавал в с. Смядово, където негов ученик е бил Жельо Желев, бившият президент на България. По-късно завършва задочно Софийския университет със специалност история и руски език.

Неговите ученици ще помнят незабравимите часове по история, увлекателните разкази и интерпретации на близки и далечни събития. Тези часове бяха и урок за лично отношение към света, към събитията.

Петко Апостолов, или Бай Апо, както с любов го наричаха учениците му, удивляваше с невероятната си памет, която беше като банка с богат запас от дати, факти, събития. Често любознателни колеги, дори и колеги историци се обръщаха за справка към неговите енциклопедични знания. Историческото мислене го правеше и точен анализатор на съвременността. Като пропагандист към Дома за политическа просвета той поднасяше знания и тълкования на събития от местен и международен характер пред слушатели от различни възрасти.

Петко Апостолов беше и талантлив организатор и ръководител на групи за екскурзионно летуване, когато се изявяваше като интересен екскурзовод. Стигнеше ли групата до някой паметник или интересен обект, той започваше да разказва, а всички с възхищение и в захлас слушаха увлекателния му разказ, изпълнен с такива подробности, с толкова емоция, че заразяваше слушателите си, правеше ги съпричастни.

Родителската общественост го помни и като класния ръководител, който беше загрижен за децата им, за успехите им. Самият той е родител на две деца – Димитър и Анелия и двамата отлични ученици. Достойни син и дъщеря на достоен баща, показал им какво е живот, изпълнен със смисъл.

Носител е на орден “Св. Св. Кирил и Методий” втора степен и на други високи награди за неумолния си труд. Петко Апостолов почина на 15 януари 2001 г. на 80 годишна възраст.

Георги ГЕОРГИЕВ, бивш директор на ПМГ „Св. Климент Охридски” Силистра