От печат излезе бр. 33 на сборник „Добруджа“, посветен на 120-годишнината на музейното дело в Силистра с проучвания на водещи специалисти, взели участие в проведената през 2018 г. „Юбилейна кръгла маса“. В проявата, която продължи два дни, бяха представени 22 доклада от изтъкнати български учени и специалисти.

„Нека в този ден да си дадем сметка, че културното наследство е житейска мисия, а не даденост. Музеят е институция с призвание, авторитет и значение, които трябва да оценяваме ежедневно, а не само когато е със свободен вход. Миналото е това, което ще ни даде възможност да намерим своето място и в бъдещето“, пише в изданието.

Редакционната колегия на изданието има за главен редактор проф. д.и.н. Георги Атанасов, а заедно с него редактори са директорът на Регионалния исторически музей д-р Николай Тодоров, както още историците Светлана Ганчева и Вера Милева. Участие в книгата са взели и видни учени в лицето на професорите Румен Иванов, Пламен Павлов, на доцентите Сергей Торбатов, Валери Йотов и Гергана Георгиева. Печатът на сборника е също силистренски – „Ковачев прес“ ООД.

Сборникът завършва с летопис за 120 години археологически проучвания в Силистра и в региона.

Първият музей в Силистра се създава благодарение на учителите от Държавното педагогическо училище в града. С протокол №9 от 18 ноември 1898 г. Учителският съвет приема решение за изграждане на музей. Неговият устав е утвърден на 11 януари 1899 г. от тогавашния министър на народното просвещение Иван Вазов. Музеят е настанен в една от училищните стаи.

Румънската окупация на Южна Добруджа е пречка за развитието на музейното дело в Силистра, а след напускането окупаторите ограбват цялата тогавашна сбирка. Година след връщането на Южна Добруджа на България през 1940 г. в града е създаден Историко-етнографски музей. През 1951 г. с постановление на Министерския съвет силистренският музей придобива статут на самостоятелен.

През 1954 г. се създава и първата постоянна музейна експозиция с археологически материали. На 18 май 1990 г. официално е открита новата археологическа експозиция. Тя се помещава сграда – архитектурен паметник, построена в периода 1923 – 1924 г.