Горски инспектори от Регионалната дирекция по горите в Русе задържаха 142 куб. м незаконна дървесина на територията на Държавното ловно стопанство „Каракуз“ в Дулово. Нарушението е констатирано в сряда след теренна проверка на обект на територията на стопанството.

При извършване на инспекцията проверяващите установили на терена 92,5 пространствени кубика дърва от дървесен вид „цер” – стара дървесина, неизвестно кога отсечена и 50 кубика прясно отсечена дървесина от същия дървесен вид. Дървесината е задържана и е дадено разпореждане за спиране на дейността в обекта.

Документна проверка установява, че същият обект е освидетелстван с протокол в началото на месец януари 2021 г. В документа е записано наличие на временен склад на 140 плътни кубика от всички категории дървесина от дървесни видове „цер” и „благун”. Проверяващите установили, че с превозни билети от този обект са извозени с 54 кубика повече дървесина от наличната по документи. Инспекторите констатират, че на 01.06.2021 г. пак за същия обект е издадено позволително за сеч, без да бъдат качени в Интернет базираната система на ИАГ, съответно технологични планове, карнет описи и сортиментни ведомости. По нормативни документи, това позволително влиза в сила след тридневен срок, т.е. от 04.06.2021 г. Проверките по случая продължават. Ще бъдат уведомени разследващите органи на МВР и прокуратурата.