В условията на извънредно положение и при спазване на предписанията на здравните органи община Силистра ще продължи предоставянето на услуги от Домашния социален патронаж и Патронажната грижа, съобщиха от общината.

150 души ще получават топъл обяд през работните дни от 4 януари до 31 декември 2021 г. Стойността на социалния проект е почти 120 000 лева и включва супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. Един храноден е 3,20 лв., от които 2,70 лв. са за хранителни продукти и 0,50 лв. за други разходи – транспортни, режийни, консумативи.

Ще бъдат обхванати всички спешно нуждаещи се – самотно живеещи възрастни хора без близки и роднини в населеното място, хора с увреждания, които нямат личен или социален асистент, домашен помощник или асистент по Закона за личната помощ, възрастни хора, живеещи в населени места без търговски обекти и редовен обществен транспорт, хора, които са в карантина.

По линия на Патронажната грижа със средства на потребителите ще се предоставят услуги за закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на месечни сметки на електрическа и топлинна енергия, вода, телефон и други разходи, ще се оказва съдействие за снабдяване с предписани лекарства.

Всички спешно нуждаещи се жители на територията на община Силистра могат да получат необходимата помощ като се свържат с екипите на Домашния социален патронаж и Патронажната грижа на посочените телефони за връзка: 0878 807 052 – Патронажна грижа; 086/823 164 – Домашен социален патронаж.