Със своя заповед министърът на отбраната обяви 190 вакантни длъжности за войници в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Плевен, Сливен, Русе, Шумен, Пловдив и Горна Оряховица.

Основните изисквания към кандидатите са да са със средно образование, физически да са здрави, неосъждани, да нямат друго гражданство, да покриват нормативите за физическа годност. Бъдещите войници трябва да са психологично пригодни, на възраст до 40 години /41 години за освободени от кадрова военна служба, упражнили правото си на пенсия и 44 години за неупражнилите правото си на пенсия/.

Срокът за подаване на документите е 04.09.2020 г.

За допълнителна информация: Военно окръжие – Силистра, тел. 086 833 257 или в офисите за военен отчет в общините.