Уникални документи за историята на Силистра откри директорът на Регионалния исторически музей д-р Николай Тодоров в Османския архив в Истанбул.

Една от най-ценните находки от стотиците страници е молбата на силистренци за строежа на черквата „Св. Св. апостоли Петър и Павел“. През 1859 г. за 11 000 гроша силистренските първенци купуват терена, където днес са православният храм, дворът, сградата на епархийското настоятелство и пристройките. Тогавашната църква „Свети Георги“ била в лошо състояние и по днешните понятия – опасна за ползване.

Около 60 видни българи от града и околните села пишат молба до султана за издаване на ферман за строежа на църквата. Молбата е на гръцки език с печатите и подписите на елита на силистренската общественост. Дългата процедура минавала и през издаване на специално тескере от Великия везир. За времето процедурите минали сравнително бързо и храмът бил построен и осветен.

Междувременно гърчеещите се власи, живеещи в Силистра, изявили претенции към църквата и устроили бунт, като потрошили тогавашното българско училище. Наложила се намесата на валията, който предприел разследване на проблема. Специална комисия с членове от дипломатическите представителства в Русе изслушала спорещите страни и взела страната на българите. В издирените документи над 160 страници описват подробно разпитите и показанията, сред които и тези на тогавашния митрополит Дионисий, грък по произход. В запазените епистоларни свидетелства от онова време е и схемата за новото училище, разделено на три части – българско, гръцко и девическо. То е част от първия етаж на днешното Помощно училище. Във връзка със спора се прави архитектурно заснемане на терена, изготвя се архитектурен план на сградите.

Според д-р Николай Тодоров, откритите от него документи хвърлят голяма светлина върху обществено-икономическия, духовен и битов живот на силистренци от средата на 19-ти век в подробни детайли. Тепърва престоят превод и анализ на издирените исторически свидетелства.