20 училища в областта от общо 44 са заявили готовност да предоставят различен вид дистанционно обучение на учениците. Седемнадесет училища са заявили възможност за частичен обхват на учениците – 369 деца в начален етап и 1573 ученици в прогимназиален и гимназиален етап. В тези училища около 1/3 от учениците не могат да бъдат включени. Седем училища са заявили, че не могат да осигурят дистанционно обучение в електронна среда. В тях се обучават 765 ученици. Възможно е те да променят организацията си на работа.