33 служители на Областната дирекция на МВР в Силистра са наградени с „Писмена похвала“ със заповед на областния директор старши комисар Юлиян Караславов. Наградите са за постигнати високи служебни резултати и по случай професионалния празник на служителите на МВР – 5 юли.

По предложение на началника на отдел „Охранителна полиция“ комисар Димо Василев са отличени шестима служители на група „Охрана на обществения ред“, трима – на група „Териториална полиция“ при РУ-Силистра, трима – на сектор „Пътна полиция“ в областната дирекция, 8 полицаи от охранителния състав на РУ-Дулово, шестима униформени от РУ-Тутракан, двама от Участък – Ситово и един от Участък – Кайнарджа.

Награда „Писмена похвала“ получават още двама служители на група „Миграция”, един – на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“, и един – на сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ в областната дирекция.

На 5 юли се навършват 141 години от създаването на Вътрешното ведомство. С Указ № 1 от 5 юли 1879 г. на княз Александър I се създава Министерство на вътрешните работи /дела/ в състава на първото българско правителство. Първи български министър на вътрешните работи е Тодор Бурмов. Основните сфери на дейност на министерството са: вътрешни работи и администрация; народно здраве; ветеринарно дело; управление на пощите и телеграфите. Полицейските функции се осъществяват от административно-полицейско отделение при МВР и свързаните с него институции. В началото на ведомството са възложени и неприсъщи за него задачи: ветеринарното дело, което отпада през 1893 г.; управлението на пощите, което свършва през 1882 г.; а през 1885 г. то се освобождава и от обществените дела.