Усвояемостта на средствата по Програмата „Interreg V-A Румъния-България“ е близо 38%. Това бе съобщено от Регионалния офис за трансгранично сътрудничество в румънския град Кълъраш за границата Румъния-България, който изпълнява ролята на Съвместен секретариат на Програмата „Интеррег V-A Румъния-България“, след проведената през седмицата Годишна конференция на програмата. Конференцията бе проведена онлайн чрез платформата zoom.us.

Според специалистите, една голяма част от 68-те проекта, които са в изпълнение, са инвестиционни. Сумите, които ще бъдат поискани за възстановяване, ще бъдат големи и процентът на усвояемост ще нарасне в близко бъдеще.

На територията на община Силистра са изпълнени проекти, в рамките на които е рехабилитиран пътят между селата Срацимир и Бабук и е изграден логистичен център АРГИ. Това са проекти, финансирани по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013.

В рамките на Програмата „Интеррег V-A Румъния-България“ се изпълняват проекти за изграждане на територията на община Силистра на 7 километра велосипедни алеи, 7 стоянки за велосипеди и соларен паркинг в партньорство с румънската община Наводари, проект за реконструкция и модернизиране на речна гара в Силистра в партньорство с Окръжен съвет в Кълъраш и община Кълъраш, проект за рехабилитация на Художествената галерия в Силистра в партньорство с Окръжен съвет в Кълъраш.