STEM (Science, Technology, Engineering, Math или най-общо казано “Наука, Технология, Инженерство, Математика”) е един от подходите, които могат да ви помогнат да постигнете интеграцията на теорията в практиката, да създадете среда, в която детето ще бъде свой собствен учител, изследовател и пътешественик в областите на науката.

От списъка на одобрените училища по дейност I за втори етап на финансиране през 2021 година по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“: Природоматематическа гимназия “Св. Климент Охридски” Силистра (270 000 лв); Езикова гимназия “Пейо Яворов” Силистра (200 000 лв); Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги “Атанас Буров” Силистра (150 000 лв).STEM се развива под една или друга форма още през 90-те години на миналия век, но в последните години придобива все по-широка популярност и привлича вниманието на родители и педагози.