Към момента в област Силистра са подадени почти 340 декларации за доходите на гражданите, като над 250 от тях са подадени по електронен път – с електронен подпис и с персонален идентификационен код на НАП. Това е около 75% от общия брой на подадените декларации от хората. Статистиката показва, че през последните годините непрекъснато се увеличава ръстът на броя клиенти на НАП, използващи електронните услуги, предоставяни от приходната администрация.

За гражданите, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, включително при деклариране на други обстоятелства по декларацията, срокът за подаване на годишната декларация е от 11 януари до 5 май. Срокът за внасяне на дължимия данък е до 5 май.

В началото на март 2021 г. на сайта на НАП ще е достъпна предварително попълнена декларация за доходите на гражданите, които имат персонален идентификационен, издаден от НАП или квалифициран електронен подпис. Пълна информация за предлаганите от НАП електронни услуги, може да се намери на страницата на Агенцията http://www.nap.bg/ или на информационния телефон 070018700.