С почти 76 000 лева разполага дирекция „Бюро по труда“ в Силистра за сключване на договори с работодатели от общините Силистра, Кайнарджа и Ситово по схемите за насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през 2021 г., съобщиха от инспекцията.

Средствата могат да стигнат до работодателите, ако сключат трудови договори с безработни, разделени в 11 категории, в съответствие със ЗНЗ. Най-много пари са отделени за насърчаване на наемането на продължително безработни – над 15 000 лв. Фирмите могат да получат средства и ако наемат на работа безработни младежи, самотни родители, хора с трайни увреждания и др. Допълнителна и конкретна информация може да се получи в дирекциите по труда в Силистра, Кайнарджа и Ситово.