80-годишнината от основаването си отбеляза Народно читалище „Пробуда 1940“ в село Калипетрово.

Храмът на българската духовност и народните традиции е основан на 5 декември 1940 г., когато жителите на Калипетрово се събират в училищния салон и под председателството на кмета Бинчо Бонев основават читалище с името „Пробуда”, а за негов председател е избран Стойчо Алексиев.

През 1941 г. ръководството на читалището решава проблема и с материалната база. „Бациновата къща” става първата сграда на читалището. Въпросът за постояване на нова читалищна сграда се поставя пред Общинския съвет още през 1942 г. Окончателно проблема със сградата се решава през 1959 г., когато започва строежа на нов читалищен дом под ръководството на майстор Никола Чернев. От 1964 г. читалище „Пробуда” се помещава в масивна двуетажна сграда с разгъната площ 1037 кв. м./