Представянето на най-новата книга на етнолога д-р Йордан Касабов “Скритият Бог. Древна българска същност” се проведе пред Регионална библиотека “Партений Павлович”. Изследователският труд е посветен на българщината и нейната дълголетна история и е приносен за укрепване на националната ни идентичност.

Авторът разказа интересни факти, свързани с историята на българите преди 8 000 години, припомни, че те са едни от най-древните народи, с богата история и култура. Въпреки, че много от свидетелствата за това са загубени през вековете, д-р Касабов сподели, че все още има много факти за изследване.

Представените постижения в сферата на науката, културата и старите народни обичаи са онагледени с повече от 400 изображения, разкриващи хилядолетната духовна и материална култура на българите. Етнологът д-р Касабов сподели, че материалната култура е запазила българската ни идентичност в столетия на чуждо господство. Изложените предмети от българския национален бит с характерните символи, постерите с изображения и интересните разяснения на д-р Касабов създадоха празнична атмосфера и стремеж на присъстващите да се запознаят със съдържанието на книгата. Екземпляри от нея, благодарение на областната администрация, община Силистра и Регионалната библиотека вече достигнаха до читателите. Основен спомоществовател на научния труд, предназначен и за широката публика, е Вели Яшар, който присъства на представянето със свои внуци в знак на уважение към автора и неговата уникална творба. Благодарение на Калина Михайлова от Шуменци бе направен и подходящ аранжимент на интериора за провеждане на събитието.