Анализът на статистическите данни за престъпността в област Силистра през 2020 г. показва относителна устойчивост на кримогенната среда, като се отчита намаление в нивото на регистрираните престъпления, съобщава пресцентърът на полицията.

През 2020 г. на територията, обслужвана от Областната дирекция на МВР в Силистра са регистрирани 980 престъпления, от които по криминална линия – 871, а по икономическа – 109. Броят на регистрираните престъпления през 2019 г. е бил 1002, от които по криминална линия – 881, а по икономическа – 121. Сравнителният анализ на посочените данни показва, че съществува намаление с 2,20% на общия брой регистрирани престъпления, като по криминална линия намалението е с 1,14%, а по икономическа – с 9,92 %.

Общият процент на разкриваемост през 2020 г. е 59,59%, което е с близо 9 пункта повече от предходния период – (50,70% за 2019 г.

За областта коефициентът на престъпност е 896,85 престъпления на 100 000 души, като тук също се отчита намаление спрямо 2019 г. с около 20 престъпления на 100 000 души население /916,99 за 2019 г./

От регистрираните през 2020 г. криминални престъпления най-висок дял заемат кражбите – 206 /21% от регистрираните престъпления/, следват престъпленията с наркотици – 50 /5% от регистрираните престъпления/ и измамите – 19 /2% от регистрираните престъпления/.

Основните престъпления от т.нар. битова престъпност – кражби, посегателства спрямо МПС, престъпления с наркотици, грабежи и умишлени убийства остават доминиращи, като през 2020 г. заемат дял от 27% /226 броя/ спрямо общо регистрираните престъпления на територията на ОДМВР – Силистра.

През 2020 г. от служители, изпълняващи патрулно-постова дейност, са посетени 10 888 сигнала и е взето участие в разкриването на 199 престъпления. Охранявани са 149 масови мероприятия и са оказани съдействия на 4179 хора и институции. Служителите от патрулно-постовата дейност са били ангажирани с конвоирането на 76 души, взели са участие в 200 специализирани полицейски операции, като са извършили проверки на 85 678 пътни превозни средства и 180 380 граждани. Чувствително е подобрението на обстановката по линия на пътната безопасност. През 2020 г. в областта са настъпили 268 катастрофи, като през 2019 г. те са били 315. Тежките инциденти са 76, срещу 112 за 2019 г. През 2020 г. при автопроизшествия са ранени 94 граждани и са загинали 12, докато през 2019 г. ранените са 139, а загиналите – 18.