770 седмокласници от 34 училища в област Силистра се явиха днес на национално външно оценяване по български език и литература в края на учебната 2019-2020 г., съобщиха от Регионалното управление по образование.

От изпита отсъстват 31 ученици. Те ще могат да участват в държавния план-прием с балообразуващите предмети от свидетелството за основно образование.

Изпитът се провежда в 90 зали и са ангажирани 253 педагогически специалисти като квестори. Прилагат се противоепидемичните мерки, както за държавните зрелостни изпити.

Изпитът започна навреме във всички училища и се провежда в две части. Първата част е с продължителност 60 минути и учениците решават тест. След изтичане на времето бланките с отговорите се поставят в плик и се преминава към задачата за писмена работа от втората част. Продължителността на втората част от изпита е 90 минути.

Резултатите от външното оценяване ще са готови до 29 юни.