8805 ученици от І до ХІІ клас в област Силистра се обучават от разстояние в електронна среда. Те представляват 92 % от броя на учениците в началото на учебната година. Най-пълен е обхватът на учениците в гимназиален етап. Към момента, само 98 от гимназистите не могат да се включат поради липса на устройство. В начален и прогимназиален етап този брой е по-висок.

На тези ученици се предоставят материали на хартиен носител и се предвиждат по – интензивни компенсиращи дейности впоследствие. Училищата са предоставили 309 устройства на ученици. Договорите на училищата за доставки на устройства ще продължат и през януари. В периода на прекратяване на присъствените учебни занятия значително се подобриха данните в модула за въвеждане на карантинирани ученици и служители.

Към момента само 2- ма ученици са с положителни тестове и 3- ма са карантинирани като контактни. От педгогическия и непедагогически персонал в училищата и детските градини 18 са с положителен тест и само един е карантиниран като контактен. Тези случаи са в 14 училища и 3 детски градини.