Наказателен състав на Окръжен съд-Силистра одобри днес споразумение между Окръжна прокуратура и обвиняемият Д. Йорданов от град Силистра.

Припомняме, че на 26.09.2020г. в гр.Силистра, в условията на опасен рецидив, без надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и техните прекурсори, е държал с цел разпространение, високорисково наркотично вещество-хероин.

За това престъпление Окръжна прокуратура-Силистра е привлякла 33-годишният осъждан Д. Йорданов към наказателна отговорност.

В съдебна зала Д. Йорданов призна вината си и заяви, че доброволно се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Той потвърди, че е съгласен със съдържанието и последиците на споразумението, осъзнава правното му значение и доброволно го е подписал.

Съдът одобри постигнатото споразумение, с което обвиняемият Д. Йорданов се съгласи да изтърпи наказание по вид „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3 ГОДИНИ (ТРИ), което наказание обвиняемият ще изтърпи при първоначален „СТРОГ“ режим. Обвиняемият се съгласи да заплати и направените по делото разноски за изготвяне на експертизи в общ размер на 471,23лв. (четиристотин седемдесет и един лева и двадесет и три стотинки).

Действащите разпоредби на Наказателно-процесуалния кодекс на Република България предвиждат възможност след приключване на разследването, по предложение на прокурора или на защитника на обвиняемия да бъде постигнато и изготвено споразумение между тях за решаване на делото. Споразумение не се допуска за тежки умишлени престъпления.

Съдът одобрява споразумението, когато не противоречи на закона и морала.

Одобреното от съда споразумение за решаване на делото има последиците на влязла в сила присъда, т.е. съдебният акт е окончателен и не може да бъде обжалван на въззивна инстанция.